MINI SQUIGZ (迷你吸吸乐)

MINI SQUIGZ (迷你吸吸乐)


Reference: LSB1103008

Language: 简体中文
Number of Players: 1+
Age: 3
Duration: 10
MINI SQUIGZ (迷你吸吸乐)
迷你吸吸乐是吸吸乐的小版,把它们相互吸在一起然后拉开,你会听到清脆的啪啪声。吸吸乐可以吸在任何光滑的平面。发挥你的想象力用吸吸乐创造出各种造型。