MINI SQUIGZ ADD-ON PAK (迷你吸吸乐拓展包)

MINI SQUIGZ ADD-ON PAK (迷你吸吸乐拓展包)


语言: 简体中文
人数: 1+
年龄: 3
时长: 10
迷你吸吸乐是吸吸乐的小版,把它们相互吸在一起然后拉开,你会听到清脆的啪啪声。吸吸乐可以吸在任何光滑的平面。发挥你的想象力用吸吸乐创造出各种造型。